Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้การใช้บริการของสมาชิกทุกท่านภายในเว็บ ufabetternessum7.com เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องอ่านทำความเข้าใจให้ดี และครบทุกข้อเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นนักพนันมือใหม่ด้วยแล้ว เพราะเมื่อคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้เป็นที่เรียบร้อย คุณจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

Terms and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และข้อมูลในการสมัครสมาชิกต้องเป็นความจริงถูกต้องครบถ้วน หากมีการตรวจสอบพบว่าผิดไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บมีสิทธิ์ปฏิเสธการเป็นสมาชิกของคุณทันที
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บจะจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกทุกท่านเป็นความลับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างดี ไม่นำออกเผยแพร่สู่ภายนอก หรือแก่บุคคลที่สามก่อนได้รับอนุญาตแน่นอน
 3. การใช้งาน : สำหรับสมาชิกทุกท่านในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetternessum7.com ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางเว็บอย่างเคร่งครัด
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ufabetternessum7.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดจากการเข้าใช้บริการกับทางเว็บของเรา
 5. การยกเลิกสมาชิก : ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะบัญชีการเป็นสมาชิกของคุณ หากตรวจพบว่ามีการละเมิด หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
 6. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : ในการเข้าเล่นวางเดิมพันกับทางเว็บ (ชื่อเว็บ) จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการกับทางเว็บ ซึ่งถ้าหากเกิดข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือคำตัดสินของทางเว็บเป็นที่สิ้นสุด
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ufabetternessum7.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเว็บตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บ ufabetternessum7.com ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ , รูปภาพกราฟิก , ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง รวมไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับการให้บริการ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บทั้งหมด ห้ามบุคคลใดนำออกไปเผยแพร่ แก้ไข หรือคัดลอกก่อนได้รับอนุญาตจากทางเว็บเด็ดขาด
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกควบคุมตามกฎหมายทันทีเมื่อมีการยินยอม และยอมรับเกิดขึ้น ซึ่งถ้ามีข้อขัดแย้งใด ๆ จะดำเนินการทางกฎหมายทันที
 10. การติดต่อ : หากคุณมีความสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อผ่านทาง contact@ufabetternessum7.com
 11. การละเมิดข้อตกลง : หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นนี้ ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การใช้บริการ ufabetternessum7.com ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ถือเป็นการยินยอม และยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทันที
สมัครสมาชิก